Marit Ribes Minnepris

Flysykepleier Marit Ribe (1959 – 1989), en av pionerne innen luftambulansetjenesten i Norge, omkom i en ambulanseflyulykke ved Langfjelltind i Troms 14. november 1989. Marit Ribes Minnepris (Minneprisen) er opprettet for å hedre hennes minne, og for å bidra til at hennes engasjement og arbeid for akutt skadde og syke utenfor sykehus blir ført videre.

Minneprisen består av et pengebeløp på kr 25 000,- som brukes etter prisvinnerens eget ønske, samt et diplom.

Minneprisen skal ved utdeling anerkjenne de som gjennom sin innsats i luftambulansetjenesten, har bidratt særlig til å fremme akuttmedisin.

Nominasjon av kandidater

Det er mulig for alle norske statsborgere å foreslå kandidater til prisen. Kriteriene definert under må være oppfylt og begrunnet.

Tildelingskriterier

Marit Ribes Minnepris skal kunne deles ut til personer som har utvist et særlig stort engasjement for å fremme akuttmedisin, i henhold til egne kriterier utarbeidet for dette. Tanken er at prisen skal ha en symbolverdi, ved at den fremhever personer som ”gjør en forskjell”.

Tildeling skal skje i henhold til følgende kriterier:

  1. Kandidaten har vist et særlig stort engasjement enten gjennom lang og tro tjeneste, eller ved bidrag som har fremmet forskning, opplæring og videreutvikling innen medisin, flyoperative eller redningstekniske forhold i luftambulansetjenesten.
  2. Både operativt personell og personer som på en eller annen måte er tilknyttet eller har jobbet for å støtte luftambulansetjenesten kan nomineres.
  3. Kandidaten kan både være aktive eller ha avsluttet sin tjeneste eller yrkesaktive karriere.

Nominasjonskjema

Har du problemer med å sende inn nominasjonskjema, eller ved andre spørsmål, vennligst kontakt oss på e-post (minnepris@norskluftambulanse.no) eller telefon 64 90 44 44.

Nominasjonsfrist

Frist for nominasjon er 1. oktober året før prisen tildeles

Kunngjøring og utdeling

Tildelingen offentliggjøres senest 31. januar samme år som minneprisen skal deles ut.

Utdelingen vil foregå i sammenheng med et faglig arrangement enten i Stiftelsen Norsk Luftambulanse sin regi, eller hvor Stiftelsen Norsk Luftambulanse er medarrangør eller samarbeidspartner.

Hvem skal nomineres?

 
 

Hvem nominerer?

 
 

Kontaktperson hos den som nominerer

 
  
 
Legg ved utfyllende informasjon om personen som nomineres som vedlegg

NB! Filvedleggene kan ikke totalt være større enn 8 GB!Kontakt

Sentralbord: 64 90 44 44

E-post: formal@norskluftambulanse.no