Formålstøtte fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har i over 40 år arbeidet med å utvikle og legge til rette for best mulig luftambulansetjeneste i Norge.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) bevilger årlig økonomisk støtte til eksterne prosjekter og tiltak som har til hensikt å fremme akuttmedisin i Norge, med særlig prioritering innenfor akuttberedskap og akuttmedisin utenfor sykehus. Styrende for våre prioriteringer er SNLAs Strategisk plan med relevante styringsdokumenter.

Organisasjoner, grupper og enkeltpersoner som arbeider i eller opp mot det akuttmedisinske fagfeltet, kan søke om formålstøtte. Tiltak som har til hensikt å fremme utvikling innen fagfeltet, blir prioritert høyt

Kategorier (typer av formålstøtte):

  • Sentral støtte (støtte for gjennomføring av prosjekter og utviklingstiltak)
  • Individuelt utdanningstipend for operativt personell i LAT

Søknadsfrist

Søknadsfrist for formålsøknader er 1. mai og 1. oktober hvert år. Sentral saksbehandler vil ta kontakt med søker for videre behandling. Endelig vedtak og utdeling foregår to ganger per år etter søknadsfristens utløp.

Har du problemer med å sende inn søknaden, vennligst kontakt oss på e-post (formal@norskluftambulanse.no) eller telefon 64 90 44 44.

Søker

 
 

Kontaktperson

 
  
 

Hva søkes det om

 
 
   
Legg ved utfyllende dokumentasjon med økonomisk oversikt.

NB! Filvedleggene kan ikke totalt være større enn 8 GB!

Kontakt

Sentralbord: 64 90 44 44

E-post: formal@norskluftambulanse.no